Coaching

Coaching to proces, w którym coach towarzyszy danej osobie w rozpoznaniu, wzmocnieniu i udoskonaleniu lub zmianie jej działania. Główną rolę w tym procesie odgrywa refleksja danej osoby nad tym, jak wykorzystuje swoje umiejętności lub wiedzę. Coaching zakłada, że klient posiada zasoby, które należy wydobyć, aby mógł poradzić sobie z zaistniałą sytuacją.

W trakcie procesu coachingowego, coach i klient coachingu wspólnie analizują problemową sytuację, opracowują nowe metody działania, ćwiczą nowe zachowania, monitorują wprowadzone zmiany.

Coaching jest dla osób które chcą poprawić swoją efektywność, rozwinąć swój potencjał, zaplanować ścieżkę swojej kariery, zrozumieć własne cele i zamierzenia, odnaleźć sposoby na odczuwany stres, złość, poprawić relacje z innymi osobami, odnaleźć wewnętrzną motywację, poprawić samodyscyplinę.