Szkolenia/Warsztaty

Szkolenia to różne formy doskonalenia swoich umiejętności oraz podnoszenia wiedzy i kwalifikacji. Każde szkolenie jest zaprojektowane tak aby dopasować cele i program do specyfiki grupy. Techniki mają na celu pobudzać do doświadczania określonych przeżyć.

Specyficznym rodzajem szkolenia są warsztaty, które zwracają szczególną uwagę na potencjał tkwiący w uczestnikach. Warsztaty prowadzone są metodami aktywnymi, takimi jak: odgrywanie scenek, burza mózgów, rozmowy w parach, techniki artystyczne – rysunek. Wiedza zdobyta na warsztatach jest cennym narzędziem wszędzie, gdzie potrzebne i wykorzystywane są umiejętności społeczne, takie jak:

  • komunikacja między ludźmi – słuchanie, przemawianie
  • asertywność
  • nawiązywanie relacji
  • negocjacje
  • rozwiązywanie konfliktów
  • praca zespołowa
  • rozpoznawanie emocji zarówno swoich jak i innych osób z otoczenia
  • motywacja

Za pomocą tych umiejętności można realizować zarówno zawodowe, jak i osobiste cele.

Pracownia Rozwoju „Moc Inspiracji” oferuje szeroki zakres szkoleń i warsztatów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów.